AFIR: Mikä se oikein on?

AFIR, Alternative Fuels Infrastructure Regulation, on vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva EU-asetus, joka sisältää säännöksiä muun muassa latausasemien välisistä enimmäisetäisyyksistä.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva EU-asetus (AFIR-asetus) tuli voimaan 13. huhtikuuta 2024.
Sillä tuetaan siirtymistä kestävämpään liikenteeseen asettamalla pakollisia tavoitteita lataus- ja tankkausinfrastruktuurin käyttöönotolle.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan asetuksen yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa on askel kohti saumatonta päästötöntä maanteiden henkilö- ja tavaraliikennettä, kaupan esteiden purkamista ja mittakaavaetujen luomista vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin valmistajille ja ylläpitäjille.

Lue lisää EU-komission lehdistötiedotteesta >